MODERUJÍ

Václav Dvořak a Honza Laichman (divadlo DRUHÝ pád) – https://www.druhypad.cz/

17:15 PŘEDNÁŠKA: Hongkong a Čína v globalizovaném světě

V Hongkongu se již od června konají demonstrace požadující zachování autonomie této bývalé britské kolonie. Protesty mají podporu široké veřejnosti v Hongkongu, v Číně jsou naopak odsuzovány nejen vládou, ale také většinou obyvatelstva. Přednáška představí historický kontext společenského vývoje Hongkongu. Připomene tak vznik britské kolonie po První opiové válce, objasní význam Hongkongu pro Čínu v průběhu 20. století a zmapuje tamní situaci po přechodu pod čínskou správu v roce 1997 v rámci politiky „jedna země, dva systémy“. Přednáška vytvoří základ pro diskusi o současných událostech v Hongkongu, do níž budou přizváni všichni návštěvníci festivalu. V rámci diskuse se dále po skypu spojíme s účastnicí současných protestů, která vylíčí své zkušenosti a objasní aktuální postoje demonstrantů za svobodu. 

Martin Blahota, sinolog, doktorand Filozofické fakulty FF UK

18:50 KOSMONOPOL

Šéfové kartelu s výhradním právem na tvorbu všehomíra, představí svůj workshop vysvětlující podstatu metání planet do volného prostoru.

19:50 ANIMÉ

Pamětníkům počátků Revoluce! známá parta kreslířů, opět předvede svůj komiks, na kterém pracují již 20 let!

21:00 XAVIER BAUMAXA

Zakladatel a čelní představitel socio-kulturního směru “Pub-lick-alcoho-lick” ,známý též jako tvůrce hluboce citlivé poezie, po jehož přednesu nezůstane v sále jeden půllitr plný… uvede svou přednášku na téma “macerace potenciálu v lihové lázni”….  

22:30 MUCHA

Trubadůrka trudomyslnosti a mistryně v tavení životních proher do osobité poetiky, která se svou tvorbou zaměřuje na konstruktivní destrukci dívčích snů, nám za doprovodu kapely přijede připomenout, že dobře už bylo…..  

00:10 BERT&FRIENDS

Důstojní následovníci kultu “propojení univerza hudbou sfér”, jehož  zformování nemá na svědomí nikdo menší než Jana “Uriel” Kratochvílová, a taktéž hrdí učenci odkazu “Krále Rozkoše” Dana Nekonečného, přijedou rozšířit naše obzory o životní filozofii “everyday is a holiday”….. ale Berte to celé, tak trochu v uvozovkách…